19 dec 2003 16:00

Wetenschappelijke instellingen van de Staat

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad na tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad na tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de wetenschappelijke instellingen van de Staat.

Het ontwerp heeft betrekking om drie fundamentele maatregelen: - de overdracht van het beheer van de specifieke personeelsstatuten van wetenschappelijke instellingen van Ambtenarenzaken naar Wetenschapsbeleid voor een betere coherentie tussen de regelgeving en de praktische toepassing ervan; - de wetenschappelijke instellingen in staat stellen net als de federale overheidsdiensten over een personeelsplan te beschikken; - een fout recht zetten die geslopen is in het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de managementfuncties in de federale wetenschappelijke instellingen. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat en het Koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat.