07 dec 2012 18:14

Wettelijke aansprakelijkheid van FBFC International nv voor kernenergie vastgelegd

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de wettelijke aansprakelijkheid voor kernenergie van FBFC International nv vastlegt. De firma baat kerninstallaties in Dessel uit. 

Het bedrag van de wettelijke aansprakelijkheid van FBFC International nv wordt in overeenstemming gebracht met het risico dat de firma kan veroorzaken. De aansprakelijkheid bedraagt 297 472 229,73 euro. Het bedrag voor de aansprakelijkheid van exploitanten van kerninstallaties werd op 1 januari 2012 verhoogd tot 1,2 miljard euro. Voor  FBFC International wordt het verzekerde bedrag verlaagd omdat de risico's voor de firma veel lager liggen dan die van een vermogenscentrale. De risicoanalyse uitgevoerd door de firma werd erkend door de Administratie Energie. 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende erkenning van Franco-belge Fabrication de Comustible - FBFC International als exploitant van een kerninstallatie