27 jun 2008 13:13

Wettelijke bewaring van boekhoudkundige stukken

Aanpassing van uitvoeringsbesluiten aan de nieuwe wetgeving voor de wettelijke bewaartermijn van boekhoudkundige stukken

Aanpassing van uitvoeringsbesluiten aan de nieuwe wetgeving voor de wettelijke bewaartermijn van boekhoudkundige stukken

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bestaande uitvoeringsbesluiten die nog in een boekhoudkundige bewaartermijn van tien jaar voorzien, aanpast aan de nieuwe wetgeving. De wet diverse bepalingen van 8 juni 2008 heeft de wettelijke bewaartermijn voor boekhoudkundige stukken van 10 op 7 jaar gebracht.

Het voorstel van minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne verbetert ook de oude bedragen in Belgische frank in artikel 2 van het uitvoeringsbesluit op de boekhoudwetgeving.

De ministerraad  heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29 §§ 1 en 5 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van de ziekenfondsen.