10 mei 2012 19:43

Wetttelijke basis voor toekomstig marien ruimtelijk plan van de Belgische zeegebieden goedgekeurd - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Noordzee Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat de wettelijke basis creëert om een marien ruimtelijk plan van de Belgische zeegebieden op te stellen*.

Door het drukke gebruik van de mariene gebieden voor scheepvaart, zandontginning en windmolenparken en de bescherming van een natuurgebied botst het huidige gebruikte ad hoc plan op zijn grenzen. Het voorstel om een marien ruimtelijk plan op te stellen, neemt de principes over uit de gewestelijke ruimtelijke ordening om ze  op de zeegebieden toe te passen. Het plan zal de huidige en toekomste activiteiten en installaties in de Belgische zeegebieden in kaart brengen.

Om het plan aan te nemen, werd ook een procedure uitgewerkt in een ontwerp van koninklijk besluit. Het besluit creëert een raadgevende commissie en bepaalt hoe het plan wordt aangenomen.

*voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft.  

*ontwerp van koninklijk besluit betreffende de instelling van een raadgevende commissie en de procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden.