30 jan 1998 16:00

Wijziging algemene principes van het administratief en geldelijk statu
ut van de rijksambtenaren