05 apr 2024 20:19

Wijziging betreffende het voorzitterschap van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel een wijziging aan te brengen in de opdracht en de taken van het voorzitterschap van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid (CCIV).

Na een evaluatie van zijn eigen werking is het CCIV van mening dat de opdracht en de taken van de voorzitter omvangrijk zijn. In het ontwerp wordt daarom bepaald dat het voorzitterschap niet langer alleen moet worden gedragen door een van de permanente leden van het CCIV, die allemaal een leidinggevende functie uitoefenen. Het kan daarentegen ook toevertrouwd worden aan een lid van een dienst of overheid dat als permanent lid zetelt in het CCIV.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid en het Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid