26 jun 2014 16:20

Wijziging btw-regels voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten binnen de EU - Oprichting van een nieuw elektronisch loket

Op  1 januari 2015 wijzigen de btw-regels voor bepaalde diensten (elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio en televisie-omroepdiensten) binnen de Europese Unie. Van dan af is de btw verschuldigd in de lidstaat van de afnemer. De ondernemingen zullen de btw kunnen voldoen via een enig elektronisch loket: de Mini One Stop Shop.

Vanaf 1 januari 2015, zal de btw betaald worden in de lidstaat waar de afnemer gevestigd is. Dit betekent dat een leverancier de btw moet betalen in elk van de lidstaten waar klanten van hem gevestigd zijn. Het betreft de levering van de vermelde diensten aan particulieren, overheidsdiensten, gemeenten, … niet btw-plichtigen.

Om de administratieve overlast te beperken richt België vanaf 1 oktober 2014 een enig elektronisch loket (Mini One Stop Shop) op zodat elke Belgische onderneming alle formaliteiten ineens en enkel in België kan voldoen.

Dit betekent concreet:

* voorafgaande registratie (in de maand of het kwartaal voor de handelingen);  
* één enkele trimestriële elektronische aangifte met per lidstaat de verschuldigde btw;
* één enkele betaling van het totaal van de btw.

De btw-bedragen worden vervolgens aan de fiscale administraties van de andere betrokken lidstaten overgemaakt.   
In de andere lidstaten van de EU zal een vergelijkbaar systeem in werking treden.

Vóór deze wijziging, geeft binnen de EU, de aanbieder van de elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten de btw aan en betaalt hij die in de lidstaat waar hij gevestigd is.

Meer info op www.financien.belgium.be en de website van de Europese Commissie.