25 jul 2014 17:02

Wijziging in de federale regering

Mevrouw Maggie De Block wordt minister van Justitie in de federale regering. Ze behoudt ook haar bevoegdheden als staatssecretaris. Zo wordt ze minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. Mevrouw Annemie Turtelboom legde de eed af als minister voor het Vlaams parlement.

Mevrouw Maggie De Block wordt minister van Justitie in de federale regering. Ze behoudt ook haar bevoegdheden als staatssecretaris. Zo wordt ze minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. Mevrouw Annemie Turtelboom legde de eed af als minister voor het Vlaams parlement.