15 sep 2014 10:56

Wijziging in de federale regering

Staatssecretaris Philippe Courard neemt ontslag uit de federale regering. Vanaf 15 september 2014 neemt vice-eersteminister Laurette Onkelinx zijn bevoegdheden over.

De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de federale culturele instellingen, neemt er vanaf dan Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Beroepsrisico’s en Wetenschapsbeleid bij.