12 feb 2021 17:21

Wijziging in de overeenkomst tussen België en India ter vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol dat de overeenkomst en het protocol tussen de Belgische regering en de regering van de Republiek India ter vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking wijzigt. 

Dit protocol, gedaan te New Delhi op 9 maart 2017, heeft tot doel om de artikels van de bestaande overeenkomst, die betrekking hebben op enerzijds de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden en anderzijds de invorderingsbijstand, aan te passen aan de laatste versie van de overeenkomstige bepalingen van het OESO-modelverdrag.

Deze aanpassingen kaderen in een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.