25 mrt 2021 19:36

Wijziging in de regels van boetes voor overtredingen betreffende de doorvoer van afvalstoffen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2012 betreffende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en in artikel 19 van de wet betreffende de doorvoer van afvalstoffen.

Het gaat om de volgende twee wijzigingen :

  • het intrekken van de bepaling volgens welke een afschrift van de beslissing (dat wil zeggen of de leidende ambtenaar de overtreder al dan niet een boete oplegt) wordt toegezonden aan de verbaliserende ambtenaar en aan de procureur des Konings
  • het intrekken van de bepaling dat bij het voorstel voor een administratieve boete een betalingsformulier moet worden gevoegd

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2012 betreffende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en in artikel 19 van de wet van 9 juli 1984 betreffende de doorvoer van afvalstoffen