06 dec 2002 16:00

Wijziging in het kader van de overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse Regering

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en van mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) tot wijziging van het koninklijk besluit rond de overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse Regering.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en van mevrouw Annemie Neyts, Minister belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) tot wijziging van het koninklijk besluit rond de overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse Regering.

Uit dit laatste koninklijk besluit moet een persoon worden verwijderd die geen deel meer uitmaakte van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw op het ogenblik van de overdracht, op 1 oktober 2002. Dit houdt dus in dat in werkelijkheid slechts 705 personeelsleden worden overgedragen van de diensten van de federale regering naar de Vlaamse regering, in plaats van de aangekondigde 706. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot overdracht van personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar de Vlaamse Regering.