03 mei 2024 17:51

Wijziging inzake betalingsvoorwaarden IDA20

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez akkoord met een wijziging inzake de betalingstermijnen betreffende de twintigste wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA20).

Bij het koninklijk besluit van 4 december 2022 heeft België een bedrag van 382.110.000 euro toegekend aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie als Belgische basisbijdrage aan IDA20.

Dit bedrag moet worden betaald in negen jaarlijkse schijven over de periode 2022- 2031. De eerste schijf werd betaald in 2022. De tweede schijf werd betaald in 2023, overeenkomstig het besluit van de ministerraad van 25 november 2022, waarin is bepaald dat de tweede schijf vervolgens zal worden gespreid over de begrotingsjaren 2023-2024 en betaald vóór 15 juni 2024.

Voor wat de betaling van de volgende schijven betreft, worden de betalingstermijnen aangepast en zullen de derde en de daaropvolgende schijven jaarlijks afgelost worden, telkens vóór 15 juni van de jaren 2025 en volgende tot 2031. De betaling van elke schijf kan worden gespreid over de begrotingsjaren jaar n (het jaar waarin de betaling verschuldigd is) en jaar n-1 - dit met als doel gedeeltelijke voorafbetalingen van schijven ter ontlasting van toekomstige begrotingen.