01 apr 2022 18:07

Wijziging inzake het statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Naast technische aanpassingen gaat het om wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut waarbij niet geraakt wordt aan de belangrijkste principes van het statuut, maar die de werking en de organisatie van de hulpverleningszones ten goede komen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, en van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones