01 apr 2004 19:00

Wijziging regelgeving licht waardevervoer met neutralisatiesysteem

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad beslist het KB inzake de regelgeving voor het licht waardevervoer met neutraliteitssysteem te wijzigen. Dit KB werd vorig jaar opgesteld en nadien nog aangepast ingevolge de afgesloten CAO voor de sector.

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad beslist het KB inzake de regelgeving voor het licht waardevervoer met neutraliteitssysteem te wijzigen. Dit KB werd vorig jaar opgesteld en nadien nog aangepast ingevolge de afgesloten CAO voor de sector.

De nieuwe wijzigingen hebben betrekking op het maximumbedrag per koffer dat wordt opgetrokken van 5.000 naar 10.000 euro. Tevens krijgt de klant de bijkomende mogelijkheid zelf zijn of haar koffer te deponeren op een centraal punt waar de koffier wordt opgehaald door een bewakingsonderneming. Dit drukt de kostprijs voor de handelaar omdat de bewakingsondernemingen een minder fijnmazig netwerk moeten aandoen.