16 nov 2018 18:04

Wijziging van bepalingen over de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat bepalingen over de geïntegreerde politie wijzigt.

Het voorontwerp voert een reeks technische en budgettaire aanpassingen door om op de tijdens de budgettaire controle 2018 vastgestelde bevindingen te antwoorden en problemen op te lossen op niveau van de geïntegreerde politie en haar werking.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.