08 dec 2006 16:00

Wijziging van de accijnzen

Verscheidene wijzigingen van de wet op de accijnzen

Verscheidene wijzigingen van de wet op de accijnzen

De ministerraad ging akkoord met een voorontwerp van wet dat de accijnzen wijzigt. Minister van Financiën Didier Reynders legde het voorstel aan de ministerraad voor. Het voorontwerp stelt een fiscale stimulans in onder de vorm van een gunstige accijns voor gasolie-diesel en benzine met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg per kg. Vanaf 1 januari 2009 mag enkel dit type van motorbrandstoffen op de markt worden gebracht. Het voorontwerp past de accijnzen aan naar aanleiding van de verhoging van het percentage methylesters van vetzuren (FAME) dat men aan diesel mag toevoegen vanaf 1 januari 2007 (van 3,37% naar 4,29%). Het kent een vrijstelling toe van accijnzen aan beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie die gas en elektriciteit voor eigen gebruik kopen. Het voorontwerp schaft in sommige gevallen de terugbetaling van accijnzen aan een distributeur af. Het beperkt de hoeveelheden sigaretten die men uit Bulgarije en Roemenië in België kan invoeren zonder betaling van aanvullende accijnzen. Tot 31 december 2009 mag men slechts 200 sigaretten invoeren zoals uit derde landen, ook al treden deze landen op 1 januari 2007 tot de EU toe.