13 jul 2012 14:02

Wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere twee voorontwerpen van wet goed die het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigen.

Het eerste voorontwerp zet artikel 4 van de Europese richtlijn 2008/8/EG* in Belgisch recht om. De plaatsbepaling voor de verhuur van een vervoersmidddel voor middellange of lange termijn aan een niet-belastingplichtige verandert. Vanaf 1 januari 2013 geldt de plaats waar de belastingplichtige of niet belastingplichtige verblijft of gevestigd is als plaatsbepaling voor de verhuur. De leasing en verhuurfirma's hoeven de hoedanigheid van de huurder dus niet meer na te gaan. De verhuur van een plezierboot vindt daarentegen plaats op de lokatie waar die aan de huurder wordt afgeleverd, althans wanneer de dienst uitgaat vanuit de zetel van de economische activiteiten van de firma op het grondgebied van dezelfde lidstaat.

Het tweede voorontwerp zet richtlijn 2010/45/EU* over het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde op het vlak van de elktronische facturatie in Belgisch recht om (zie persbericht in bijlage). 

* van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst

* van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG - btw-richtlijn