27 apr 2018 16:51

Wijziging van de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveld een voorontwerp van wet goed dat de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer wijzigt.

Op 6 november 2017 publiceerde de Europese Commissie haar beslissing tot het verlengen met tien jaar van de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer van 1 januari 2013 tot 31 december 2022, met als voorwaarde dat België binnen de zes maanden een wijzigingsontwerp aanneemt dat beantwoord aan de eisen van de Europese Commissie. Het voorontwerp bevat de wijzigende bepalingen van deze belastingmaatregelen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.