11 nov 2021 10:29

Wijziging van de bepalingen betreffende de aanwerving van militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed tot wijziging van bepalingen betreffende de aanwerving van militairen. 

Het voorontwerp heeft tot doel:

  • de studievoorwaarde voor een sollicitant kandidaat-vrijwilliger af te schaffen, met het oog op het bevorderen van de sociale promotie en op het aanbieden van maximale carrièremogelijkheden aan laaggeschoolden
  • een bijkomend geval te voorzien waarin het wervingsproces van een sollicitant definitief beëindigd kan worden, teneinde een lacune in de wetgeving weg te werken en zo een gelijke behandeling van alle sollicitanten te garanderen 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.