15 mrt 2012 22:03

Wijziging van de loopbaanonderbreking in de openbare sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels inzake loopbaanonderbreking in de openbare sector aanpast.

In het stelsel van de eindeloopbaan wordt de leeftijd voor de toekenning van onderbrekingsuitkeringen van 50 op 55 jaar gebracht. Vanaf 50 jaar gelden enkel nog volgende onderbrekingen:

  • een halftijdse onderbreking voor werknemers die ten minste vijf jaar actief zijn in een zwaar beroep dat voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen;
  • een eenvijfdeonderbreking voor:
    • werknemers die ten minste vijf jaar actief zijn in een zwaar beroep;
    • werknemers die op het moment van hun aanvraag een loopbaan van 28 jaar hebben doorlopen.

De maatregel geldt voor alle eerste aanvragen of verlengingsaanvragen die ingaan na 1 juli 2012 en kadert in de besparingsmaatregelen van de begrotingsopmaak 2012. Als de werknemer zijn aanvraag bij de werkgever voor 15 maart 2012 heeft ingediend en de RVA ze voor 1 juli 2012 ontvangt, blijven de vorige bepalingen van kracht.