24 jun 2021 18:16

Wijziging van de omzendbrief over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een  wijziging van omzendbrief nr. 690 goed over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2021 en 2022, en de personeelsenveloppes in 2021 en 2022.

De wijziging actualiseert omzendbrief nr. 690 voor wat betreft de in de brief opgenomen vastleggingslimieten 2021 en 2022. De aanpassing integreert de beslissingen van de ministerraad van 2 april 2021 betreffende de begrotingscontrole.