28 mei 2021 19:33

Wijziging van de OPEX/CAPEX-verdeling van de Infrabel-subsidie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de OPEX/CAPEX-verdeling van de Infrabel-subsidie voor 2021.

Het ontwerp voorziet in een overdracht van 28,5 miljoen euro in 2021 van de investeringssubsidie naar de exploitatiesubsidie van Infrabel. Dit bedrag is gebaseerd op de veronderstelling dat de staat alle verliezen van Infrabel ten gevolge van de gezondheidscrisis in 2021 zal dekken. Indien deze dekking slechts gedeeltelijk zou zijn, zouden een overdracht of extra middelen noodzakelijk zijn.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden