12 jul 2012 12:57

Wijziging van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

De ministerraad stemt in met de wijziging van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en keurt het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Economie Johan Vande Lanotte hierover voorstelde in tweede lezing goed.

Zes betrekkingen van niveau C en negen van niveau D worden omgezet in 15 plaatsen van niveau A. Twee betrekkingen van niveau B en twee betrekkingen van niveau D bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie worden omgezet in vier betrekkingen van niveau C. De opwaardering voldoet beter aan de behoeften van het BIPT.