04 apr 2003 17:00

Wijziging van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Yvan Ylieff, Regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, ging de Ministerraad akkoord met de vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, en de heer Yvan Ylieff, Regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, ging de Ministerraad akkoord met de vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten.

De heer Eric Antonis vervangt de heer Gérard Mortier, ontslagnemend, en zal het mandaat van zijn voorganger voltooien.