08 nov 1996 16:00

Wijziging van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de R
aad van State