02 feb 2023 12:13

Wijziging van de regels voor het testen op besnoitiose bij runderen die uit EU-Lidstaten in België worden binnengebracht

Boviene besnoitiose is een parasitaire ziekte die wordt veroorzaakt door Besnoitia besnoiti. Deze parasiet wordt overgedragen door insecten Het binnenbrengen van een besmet dier uit een "risicogebied" (Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, enz.) in een niet aangetast beslag is de belangrijkste oorzaak van de snelle verspreiding van de ziekte over het Europese continent. Op dit moment is er geen effectieve behandeling of vaccin om aangetaste dieren te behandelen. De strijd tegen boviene besnoitiose bestaat uit de identificatie en ruiming van aangetaste dieren.

Einde van de financiële interventie van het Sanitair Fonds vanaf 1/2/2023

Sinds 2013 wordt in België systematisch gescreend op besnoitiose bij alle runderen die uit "risicogebieden" zijn binnengebracht. Deze analyses werden gefinancierd binnen het project Veepeiler Rund van het Sanitair Fonds. Deze analyses stelden eigenaren in staat om op vrijwillige basis maatregelen te nemen om besmetting van hun dieren (en de dieren op aangrenzende beslagen) te voorkomen wanneer een test positief bleek. Omwille van de financiële impact op het Fonds wordt de tussenkomst voor deze analyses echter stopgezet op 1 februari 2023.

Deze analyses hebben wel het risico dat besnoitiose vormt voor de Belgische rundveestapel onder de aandacht gebracht en de noodzaak aangetoond om wettelijke maatregelen te nemen om introductie van de ziekte voorkomen.

Daarom zal in 2023 een ministerieel besluit worden uitgevaardigd dat bepaalt dat elke houder die een rund binnenbrengt uit een risicogebied, dit dier moet laten testen. Bij een positief resultaat moet het dier  geslacht worden. Indien een dier in een beslag wordt binnengebracht uit een risicogebied en niet wordt onderzocht, moeten alle dieren van het beslag getest worden om zieke dieren te identificeren. Dit moet verdere spreiding binnen de rundveepopulatie voorkomen. Alle maatregelen opgenomen in de toekomstige wetgeving zullen ten laste zijn van de houder.

Voorkomen is beter dan genezen

In afwachting van de publicatie van dit besluit, en om te vermijden dat een houder zijn volledig beslag moet testen, worden houders die dieren aankopen vanuit risicogebieden sterk aangemoedigd om deze dieren te laten onderzoeken op besnoitiose en in geval van positief resultaat deze af te voeren. Zo beschermen ze hun eigen veestapel maar ook die van andere houders.