15 mei 2013 17:54

Wijziging van de samenstelling van de evaluatiecommissie van de dierenartsen van het FAVV

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van de evaluatiecommissie van de dierenartsen van het Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wijzigt.

Het hoofd van de provinciale controle-eenheid kan zich laten vervangen door een medewerker. Daarnaast worden de erelonen van de dierenartsen, die voor het FAVV opdrachten uitvoeren, jaarlijks geïndexeerd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten