21 feb 2014 19:29

Wijziging van de samenstelling van het Comité Finexpo

In het kader van de zesde staatshervoming keurt de ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van het Comité Finexpo wijzigt.

Om de rol van de gewesten in het comité te versterken verhoogt het ontwerp het aantal vertegenwoordigers van elk gewestelijke regering binnen het Comité Finexpo van twee naar vier. De gewestelijke vertegenwoordigers zullen voortaan in de meerderheid zijn in het comité.

Het comité voor financiële ondersteuning aan de export, dat Finexpo genoemd wordt, is een adviescomité dat zich uitspreekt over steunaanvragen voor de export van Belgische uitrustingsgoederen en de diensten die hierop betrekking hebben. Het comité steunt de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten en draagt tegelijk bij aan de ontwikkeling van de begunstigde landen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van het Comité voor financiële steun aan de export