17 jul 2015 19:01

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij voor de Belgische Spoorwegen, Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Spoorcodex wijzigt.

Het ontwerp zet drie Europese richtlijnen om:

  • richtlijn 2014/82/EU van de Commissie van 24 juni 2014 tot wijziging van richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van algemene vakkennis, medische eisen en vergunningsvereisten
  • richtlijn 2014/88/EU van de Commissie van 9 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen
  • richtlijn 2014/106/EU van de Commissie van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.