22 jun 2018 16:30

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de wet van 30 augustus 2013 over de Spoorcodex wijzigt.

Het voorontwerp zorgt voor de omzetting van de richtlijn 2016/2370 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur.

De belangrijkste veranderingen die worden ingevoerd door het vierde spoorwegpakket zijn:

  • de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor voor de concurrentie
  • de veralgemening van het principe dat de gunning van de openbare dienstcontracten opengesteld wordt voor concurrentie, met het behoud van een reeks vrijstellingen, waaronder de rechtstreekse gunning mits een prestatieschema in acht genomen wordt
  • een betere governance van de infrastructuurbeheerders om de gelijke toegang tot de infrastructuur te waarborgen, met name door het wegwerken van de belangenconflicten die vaak de beslissingen van de infrastructuurbeheerder inzake markttoegang beïnvloeden, door het versterken van de coördinatie tussen de infrastructuurbeheerders en spoorwegexploitanten te versterken om beter in te spelen op de marktbehoeften, en ten slotte door de implementatie van systemen voor mededeling van informatie en voor geïntegreerde kaartenverkoop, gemeenschappelijk voor alle spoorwegondernemingen van binnenlandse diensten van reizigersvervoer (na 2022)

De gewesten zijn betrokken bij brief van 29 mei 2018. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.