23 feb 2024 15:55

Wijziging van de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed om de Spoorcodex aan te passen wat betreft de toegang tot dienstvoorzieningen voor kandidaten die geen spoorwegondernemingen zijn.

Het voorontwerp beoogt de toegang tot dienstvoorzieningen en aanvullende en verwante diensten te wijzigen, te verduidelijken en uit te breiden tot kandidaten die geen spoorwegonderneming zijn.

Op dit moment biedt Infrabel via zijn netverklaring kandidaten die geen spoorwegonderneming zijn de mogelijkheid om van meer diensten gebruik te maken dan enkel spoorweginfrastructuurcapaciteit, wat momenteel voorzien is in de Spoorcodex. Opdat Infrabel zijn huidige handelspraktijken kan verderzetten is een wijziging van de Spoorcodex vereist. Hier zijn verschillende voordelen aan verbonden die betrekking hebben op de (administratieve) kosten, de cashflow en de planning van het vervoer.

Ten slotte beoogt dit voorontwerp een niet-discriminerende behandeling van de verschillende exploitanten van dienstvoorzieningen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet van 30 augustus 2013 tot wijziging van de Spoorcodex