09 jul 2004 17:00

Wijziging van de statuten van de NMBS

Op voorstel van de M. Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerrad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

Op voorstel van de M. Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerrad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

In het kader van de hervorming van de structuren van de NMBS heeft de Ministerraad de oprichting binnen de NMBS goedgekeurd van een sturingscomité dat belast is met de begeleiding van de uitbouw van de nieuwe structuren, van de opstelling van de ondernemingsplannen opgemaakt door de respectieve raden van bestuur van de Spoorwegonderneming (de toekomstige NMBS), de Infrastructuurbeheerder (het toekomstige Infrabel) en de NMBS-Holding, evenals van de problemen van operationeel beheer die zich zouden kunnen stellen. Dit comite zal bestaan uit de gedelegeerd-bestuurders van de NMBS (de toekomstige NMBS-Holding) en de twee op te richten dochtervenootschappen (Infrastructuurbeheerder en Spoorwegonderneming), evenals drie vertegenwoordigers van de erkende vakorganisaties. Tot de benoeming van de gedelegeerd-bestuurders van deze twee dochterondernemingen zullen ze vertegenwoordigd worden door de directeur Financiën en de directeur Human Resources van de NMBS.