28 sep 2018 17:51

Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones wijzigt.

Naar aanleiding van de fusies van enkele gemeenten in het Vlaamse Gewest, zorgt dit ontwerp ervoor dat de namen van deze gemeenten worden aangepast, en wijzigt het de samenstelling van enkele zones. Het gaat om een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen en Limburg.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones