25 apr 2014 18:28

Wijziging van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering bij een overlevingspensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit goed met betrekking tot de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering die toegekend wordt in geval van een overlevingspensioen. 

Deze ontwerpen wijzigen de werkloosheidsreglementering als gevolg van het invoeren van een overgangsuitkering. Het stelsel van de overlevingspensioenen in de overheidssector wordt momenteel herzien. Voor de leeftijd van 45 jaar wordt het overlevingspensioen vervangen door een tijdelijke overgangsuitkering voor de duur van 1 of 2 jaar. 

Na die periode wordt echter voorzien dat voor wie nog geen werk gevonden heeft, deze overgangsuitkering activerend wordt, in die zin dat er onmiddellijk recht is op een werkloosheidsuitkering, die betaald wordt door de RVA. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 29, 38, 65 en 100 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingspensioen

ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 70 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in de overheidssector in geval van een overlevingspensioen