10 sep 2021 16:10

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (preanesthesie)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat betreft preanesthesie.

Er worden twee nieuwe verstrekkingen betreffende anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een verstrekking onder anesthesie ingevoerd: 

  • 101636: honorarium voor de anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een verstrekking onder anesthesie door de arts-specialist in de anesthesie-reanimatie N 9,9
  • 101651: honorarium voor de anesthesiologische evaluatie en optimalisatie voorafgaand aan een verstrekking onder anesthesie door de geaccrediteerde arts-specialist in de anesthesie-reanimatie N 9,9 + Q 30

De verstrekkingen 102815 en 102830 worden geschrapt.

Het ontwerp bepaalt het remgeld voor de nieuwe verstrekkingen, dat voor rechthebbenden met voorkeurregeling drie euro zal bedragen en 12 euro voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.  

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Preanesthesie)