19 apr 2024 20:19

Wijziging van de wetgeving betreffende de derdebetalersregeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling.

Artikel 53, §1 voorziet in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een wettelijke basis om de voorwaarden en regels vast te leggen volgens welke de derdebetalersregeling voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen toegestaan of verplicht is. Het koninklijk besluit van 18 september 2015 voert dit artikel uit.

Een wijziging van artikel 5 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, waarbij de formulering van de rubriek “tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie” wordt vervangen door “tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie en/of oligodontie”, vereist een aanpassing van het koninklijk besluit van 18 september 2015.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.