06 dec 2013 18:56

Wijziging van de wetgeving van het grensoverschrijdende verkeer van liquide middelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de controle van het grensoverschrijdende verkeer van liquide middelen. Het gaat om de uitvoering van een van de maatregelen van het actieplan 2012-2013 van het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Een hiaat in het koninklijk besluit van  5 oktober 2006 wordt weggewerkt. Het wordt aangevuld met de bepaling dat het niet vervullen van de door natuurlijke personen bij het vervoeren van liquide middelen met een waarde van meer dan 10 000 euro naar of uit de EU als een douane-overtreding zal worden bestraft.

ontwerp van koninklijk besluit tot herziening van koninklijk besluit van 5 oktober 2006 houdende maatregelen ter
controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen