28 feb 2014 15:38

Wijziging van Doha van het protocol van Kyoto

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto.

Het voorontwerp heeft als doel de instemming van het federaal parlement te bekomen voor de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering*. De wijziging vernieuwt en wijzigt voor een tweede periode, van 1 januari 2013 tot 31 december 2020, de gekwantificeerde verplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De ontwikkelde landen, die deelnemen aan het protocol hebben zich geëngageerd om deze verplichtingen na te leven voor de eerste verbintenisperiode, die liep van 1 januari 2008 tot 31 december 2012. De globale reductiedoelstelling van minstens 5% in vergelijking met het niveau van 1990 van de eerste periode, wordt verhoogd tot 18 % voor de tweede periode. Stikstoftrifluoride (NF3) wordt bovendien toegevoegd aan de lijst van de zes betrokken gassen.

*op 8 december 2012 in Doha aangenomen door de 8ste Conferentie van de partijen waarin de partijen bij dit Protocol
bijeenkomen.