13 mrt 2020 19:36

Wijziging van een aantal belastingswetboeken in het kader van de hervorming van de 'una via-procedure'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat drie wetboeken wijzigt naar aanleiding van de wijziging van het Wetboek van strafvordering in het kader van de hervorming van de 'una via-procedure'.

De wet van 5 mei 2019 omvat diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en wijzigt de wet van 28 mei 2002 over de euthanasie en het Sociaal Strafwetboek. Deze wet heeft de 'una via-procedure', die de fiscale administratie de mogelijkheid biedt om met de procureur des Konings overleg te plegen in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude, hervormd.

Het voorontwerp zorgt voor een aantal technische wijzigingen aan drie belastingswetboeken naar aanleiding van de wijziging van het Wetboek van strafvordering door de wet van 5 mei 2019. Het gaat om:

  • het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  • het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
  • het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek