08 dec 2017 12:59

Wijziging van GAS-boetes voor verkeersovertredingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de GAS-boetes voor verkeersovertredingen wijzigt. De beslissing heeft betrekking op stilstaan en parkeren.

De bedragen van de GAS-boetes zullen als volgt wijzigen:

  • eerste graad stijgt van 55 euro naar 58 euro
  • tweede graad stijgt van 110 naar 116 euro

De wijziging trekt de GAS-boetes zo gelijk met de boetes voor overtredingen die volgens de gerechtelijke procedure verlopen.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen