25 feb 2022 18:47

Wijziging van het bedrag voor het Fonds voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de verdeling, voor 2022, van het bedrag bestemd voor de twee fondsen die actief zijn in de sector van het fundamenteel onderzoek.

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex in december 2021 moeten de bedragen die in het koninklijk besluit van 19 december 2021 toegekend worden aan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) et aan het Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) voor 2022 worden aangepast. De door de RSZ aangeleverde, niet-geïndexeerde bedragen werden opnieuw geïndexeerd, rekening houdend met de bijkomende overschrijding van de spilindex in december 2021.

Het te verdelen basisbedrag voor 2022 bedraagt momenteel 40 101 805,54 euro. De verdeling tussen de Fondsen Wetenschappelijk Onderzoek is als volgt:

  • Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): 20 978 110,86 euro
  • Het Fonds national de la recherche scientifique (FNRS): 19 123 694,68 euro

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 19 december 2021 tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2022