29 mei 2015 13:47

Wijziging van het globaal budget 2015 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het dienstjaar 2015 het globaal budget wijzigt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.  

Het koninklijk besluit van 8 januari 2015 stelde het budget van de ziekenhuizen voor 2015 vast op 8.159.752.968 euro. Naar aanleiding van de beslissing van de begrotingscontrole om het budget te verhogen en zo het nieuwe beleid geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren te kunnen implementeren, verhoogt het ontwerp van koninklijk besluit het budget met 4.976.270 euro.

Het globale budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het dienstjaar 2015 bedraagt bijgevolg 8.164.729.238 euro.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2015 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2015, van het globaal budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen