19 apr 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Wijziging van het organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding