06 jul 2012 18:09

Wijziging van het ouderschapsverlof voor de werknemers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

De ministerraad gaat in op de vraag van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen de wijziging van de loopbaanonderbreking goed te keuren. 

De SERV wil de maximumleeftijd van een kind op twaalf jaar brengen voor het ouderschapsverlof. 

De federale ministerraad is bevoegd om de bepalingen van art. 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 van toepassing te maken op de niet-federale overheden.