23 mrt 2018 17:09

Wijziging van het premiesysteem voor beroepsbekwaamheden in de verpleegkundige sector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundige beroep over de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.

Het besluit van 28 december 2011 heeft de financiering van een jaarlijkse premie in werking gesteld voor verpleegkundigen, erkend voor een titel of een bijzondere beroepsbekwaamheid die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Dit is van toepassing op de verpleegkundigen die in een ziekenhuis werken, in een erkende dienst, in een erkende functie of in een erkend zorgprogramma die deze specialisatie voorziet, of in een bejaardentehuis of in een rust- en verzorgingstehuis. Sinds de zesde staatshervorming zijn enkel de ziekenhuizen een federale bevoegdheid gebleven.

Het sociaal akkoord van de privésector, ondertekend op 25 oktober 2017, voorziet onder andere de progressieve inwerkingtreding van nieuwe sectorale functieclassificaties van het Instituut voor Functieclassificatie en van een nieuw loonmodel voor de federale verzorgingsinstellingen. De collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 bepaalt alle noodzakelijke maatregelen om zodoende vanaf 1 mei 2018 een gefaseerde invoering van de nieuwe loonschalen te realiseren. De toekomstige barema's die van toepassing zijn op de instellingen van de privésector integreren dan ook de premies voor de erkenning voor titels en bijzondere beroepsbekwaamheden (BBT/BBK).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties