28 mrt 2003 16:00

Wijziging van het reglement van de strafinrichtingen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het algemeen reglement voor de strafinrichtingen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond het algemeen reglement voor de strafinrichtingen.

Dit ontwerp beoogt de vervanging van de huidige bestuurscommissies en van de Hoge Raad voor Penitentiair Beleid respectievelijk door commissies van toezicht en een centrale toezichtsraad.