21 sep 2021 09:35

Wijziging van het samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het COVID-certificaat en het Covid Safe Ticket

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de deelgebieden betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitale EU-COVID-certificaat en het Covid Safe Ticket.

Het Overlegcomité van 17 september 2021 heeft gevraagd dat bij de CST (Covid Safe Ticket)-lezing van een geldig vaccinatiecertificaat van een persoon die een positieve NAAT (Nucleic Acid Amplification Test, bv. PCR-test) of RAT (antigeensneltest) heeft afgelegd en bijgevolg in isolatie dient te blijven, de CST-lezing voor een periode van 11 dagen rood wordt gekleurd (geen toegang tot het evenement). Hiervoor moeten de beslissingsregels in het huidige uitvoerend samenwerkingsakkoord worden aangepast.

Ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België