12 jan 2024 14:32

Wijziging van het Scheepvaartwetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek en diverse wetten betreffende de scheepvaartregelgeving.

Het voorontwerp van wet beoogt een uitbreiding en versterking van het juridisch kader te voorzien inzake maritieme beveiliging en wijzigingen aan te brengen in het Belgisch Scheepvaartwetboek en diverse wetten betreffende de scheepvaartregelgeving.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.