28 feb 2013 17:02

Wijziging van het statuut van de militairen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen.

Het voorontwerp van wet wijzigt in de eerste plaats het sociale statuut: het verlof voor ouderschapsbescherming wordt verlengd van drie tot vier maanden en aldus afgestemd op dat van de personeelsleden van de openbare diensten en de werknemers. De bijkomende maand geeft recht op een onderbrekingsvergoeding voor geboren of geadopteerde kinderen vanaf 8 maart 2012.

Ook het administratieve statuut wordt aangepast voor de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult (EVMI) om een discriminatie tussen de aanvullingsvrijwilliger met of zonder EVMI-statuut te vermijden wanneer ze overgaan naar het statuut van beroepsvrijwilliger. Het voorontwerp schept ook de wettelijke basis voor de professionele reoriëntering van militairen die de maximumperiode van vrijwillige inzet beëindigd hebben. Het voorontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.